Troonswisseling 30 april 2013

Verslag van Hannigje van der Sluis-Meesters

Beste mensen,

Velen van jullie zullen graag iets willen weten van de bijzondere en geweldig mooie dag die ik mocht meemaken op 30 april 2013. Al is het nu bijna een jaar geleden, de herinnering aan die dag blijft nog steeds van bijzondere grote waarde.

Om 06.30u was ik samen met 44 mensen uit de provincie Overijssel op het provinciehuis aanwezig. Hier had ik gelijk een kort interview op RTV Oost en dronken we koffie. Om 7.00u vertrok de bus richting Amsterdam.

Vlak voor de stad werden we opgewacht door de politie, onder hun begeleiding zijn we doorgereden naar de Passenger Terminal Amsterdam. Na het tonen van onze toegangskaart en ID-bewijs kregen we een pasje omgehangen welke we de hele dag moesten omhouden.

Daarna was het tijd voor koffie met wat lekkers. Een gezellige bedoening. De abdicatie volgen wij op een groot beeldscherm. Indrukwekkend!

Er worden veel foto’s van elkaar gemaakt. Het uitzicht was ook geweldig: op het IJ waar de voorbereidingen voor het avondprogramma al in volle gang waren.

Om 11.30u gaan we in de bus op weg naar de Nieuwe Kerk. Ook dit is weer een hele belevenis, met langs de route al die zwaaiende mensen. Bij de kerk aangekomen, gaan we over de blauwe loper naar binnen. Ik word aangesproken door twee dames die bij de deur staan, dat mijn kleren heel mooi zijn. Zelf heb ik alleen maar oog voor alles om mij heen.

We worden naar onze plaats gebracht, ik zit in vak S, dicht bij het pad waarover de koning en koningin straks voorbij komen. Ik ben onder de indruk van wat ik hier zie. Bijna niet in woorden te omschrijven. Het is allemaal zo mooi. Al die grote bloemstukken, al die kostbare dingen. Het is niet te bevatten dat ik hierbij mag zijn.

Vanaf 13.00u komen de genodigden binnen: leden Staten-Generaal; delegatie staten Aruba, Curaçao en Sint Maarten; bevriende staatshoofden. Een half uur later is de opening van de ‘Verenigde Vergadering der Staten-Generaal’ door de voorzitter, mr. G.J. de Graaf. Daarna komen alle ministers binnen, gevolgd door de koninklijke familie met voorop Hare koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix der Nederlanden. Dan wordt de binnenkomst aangekondigd van Zijne Majesteit de koning en de koninklijke stoet. Ik word er bewogen onder, zo geweldig: zachtjes schrijdend over de mooie loper. Onbeschrijfelijk: zo naar uitgezien en nu is het werkelijkheid, ik geniet volop!

Samen begeven zij zich naar de troonzetels. Wij worden verzocht om staand het Wilhelmus te zingen. Vervolgens houdt Zijne Majesteit de koning een toespraak. Zo ontzettend indrukwekkend, de liefde voor zijn moeder. Na het afleggen van de eed, galmt muziek en zang van het kamerkoor door de kerk. Daarna gaat de voorzitter staan en houdt een toespraak. Het hoffelijke knikje van Prinses Amalia wanneer zij wordt aangesproken vind ik heel mooi. De voorzitter legt nu de plechtige verklaring af, gevolgd door de hoofdelijke beëdiging van de Leden van de Staten Generaal. Aan het eind zegt de voorzitter: “Ik constateer dat aan de Grondwettelijke voorschriften voor de Inhuldiging krachtens artikel 32 is voldaan”. De oudste de Koningen van Wapenen zegt: “De koning is ingehuldigd.” De voorzitter spreekt: “Leve de koning!” gevolgd door driemaal “Hoera” door alle aanwezigen. De Herauten van Wapenen gaan met de hoornblazers naar buiten, waarna de oudste roept: “Zijne Majesteit koning Willem-Alexander is ingehuldigd”, gevolgd door een driewerf “Leve de koning.”

Wat een belevenis, zo van dichtbij mee te maken. Het is zo mooi, zo bijzonder. De koning en koningin gaan, begeleid door de commissie van in- en uitgeleide, naar de uitgang. Gevolgd door de prinsesjes, hand in hand, prinses Beatrix, alle koninklijke hoogheden uit binnen- en buitenland, alle ministers, etc. En iedereen loopt dicht langs ons over het pad.

Als alles voorbij is mogen we in de kerk nog wat foto’s maken. Daarna weer in de bus naar de Passenger Terminal Amsterdam om onder het genot van een drankje na te genieten van alles wat we die middag hebben mogen meemaken. Om 17.00u vertrekt de bus naar Muiden, om samen van een heerlijk diner te genieten. We gaan ongeveer 20.30u weer in de bus op weg naar Zwolle.

Veel indrukken opgedaan, veel oranjegeliefden ontmoet: een herinnering om nooit te vergeten. Dankbaar om hiervan getuige te mogen zijn.

Met vriendelijke groet,

Annigje van der Sluis – Meesters