Lidmaatschap

De Oranjevereniging Rouveen organiseert jaarlijks verschillende activiteiten die betrekking hebben op het koningshuis. Een belangrijke taak is het zorgen voor vermaak van de basisschoolkinderen op en rond Koningsdag. Om dit te kunnen realiseren vragen wij onze leden jaarlijks een vergoeding in de vorm van contributie.

Inschrijven als lid

U kunt onze activiteiten voor de kinderen steunen door het onderstaande machtigingsformulier in te vullen. Nieuwe leden kunnen uitsluitend via automatische incasso betalen. De contributie zal jaarlijks worden afgeschreven in december. Lid worden kan overigens alleen als u binnen de dorpsgrenzen woont.

  Voorletters:

  Naam:

  Geboortedatum:

  Adres:

  Postcode:

  Woonplaats:

  E-mailadres:

  Telefoonnummer:

  IBAN-rekeningnummer:

  Bent u al lid?

  Bestaande leden die nog geen gebruik maken van de automatische betaling van de contributie willen we vragen om het wijzigingsformulier in te vullen. Dit heeft voor u en ons voordelen. De contributie bedraagt €7,- per jaar. Betaalt u contant, dan wordt dit €8,-. Oudere mensen hoeven geen machtiging in te vullen en blijven wel €7,- betalen. Oranjevereniging Rouveen bepaalt wie hiervoor in aanmerking komen. Als u reeds betaalt via automatische incasso en u bent verhuisd, vragen wij u ook een nieuw formulier in te vullen. Dan kunnen wij onze administratie bijwerken.

   Soort wijziging:

   Voorletters:

   Naam:

   Geboortedatum:

   Adres:

   Postcode:

   Woonplaats:

   E-mailadres:

   Telefoonnummer:

   IBAN-rekeningnummer: