Portret Willem-Alexander

Willem-Alexander Claus George Ferdinand Prins van Oranje, Prins der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Jonkheer van Amsberg is het oudste kind van koningin Beatrix en prins Claus van Amsberg. Hij wordt officieel aangeduid als Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins van Oranje, de titel die hij als beoogde troonopvolger draagt. Op 30 april zal hij in Amsterdam worden ingehuldigd als Koning der Nederlanden. Hij gaat regeren onder de naam koning Willem-Alexander.

Geboorte en doop

Op 27 april 1967 werd Willem-Alexander geboren in het Academisch Ziekenhuis in Utrecht. Hij woog 3850 gram en was 50 centimeter lang. Op vijf plaatsen in het koninkrijk werden naar traditie 101 saluutschoten afgevuurd. De volgende dag werd er in het land uitbundig gevlagd en alle schoolkinderen kregen een dag vrij. Vanaf zijn geboorte was hij, na zijn moeder, eerste in lijn van troonopvolging.
Prins Claus deed op 2 mei aangifte bij de burgerlijke stand in het stadhuis van Utrecht. Wij noemen hem Alexander, aldus de vader, maar de officiële roepnaam werd Willem-Alexander.
Op 2 september 1967 werd hij gedoopt als lid van de Nederlandse Hervormde Kerk. De doopdienst vond plaats in de Grote of Sint Jacobskerk te Den Haag en werd geleid door hofpredikant ds. H. Kater.

Jeugd

Toen zijn moeder in 1980 koningin werd, werd haar oudste zoon automatisch ‘Prins van Oranje’ en toen de prins 18 jaar was, werd hem zitting verleend in de Raad van State. Op grond van de Wet Financieel Statuut Koninklijk Huis kreeg de prins recht op een uitkering uit de staatskas.
Willem-Alexander woonde in zijn jeugd op Kasteel Drakensteyn in het dorp Lage Vuursche. Hij ging naar de Nieuw Baarnse School en later het Baarnsch Lyceum. De middelbare school vervolgde hij in 1981 bij het Vrijzinnig-Christelijk Lyceum in Den Haag. Vervolgens haalde hij een International Baccalaureate aan het Atlantic College in Llantwit Major, in Wales. Daarna studeerde hij geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Leiden. In zijn studententijd kreeg hij de bijnaam “Prins Pils” wegens het enthousiasme waarmee hij zich in het studentenleven stortte. In 1993 behaalde Willem-Alexander zijn doctoraalexamen; zijn afstudeerscriptie ging over de Nederlandse reactie op het besluit van Frankrijk om binnen de NAVO een ‘status aparte’ in te nemen.

Voorbereiding op het koningschap

Na het behalen van zijn bul begon de voorbereiding op het koningschap. Willem-Alexander volgde meerdere cursussen onder andere bij de Rijksluchtvaartschool (RLS), waar hij zijn vliegbrevet haalde, en bij de Koninklijke Landmacht. Zijn dienstplicht had hij al bij de Koninklijke Marine vervuld. Tegelijkertijd begon hij zich meer in het openbare leven te profileren. Hij vervulde representatieve taken bij officiële evenementen en kon kennis opdoen door bezoeken af te leggen aan gemeenten, provincies en maatschappelijke instellingen.
Regelmatig vertegenwoordigt Willem-Alexander het koninklijk huis bij officiële evenementen in binnen- en buitenland. Na de stage bij de luchtmacht hield de prins zich aanvankelijk bezig met de rechterlijke macht, het binnenlands bestuur, en vanaf 1997 met het Nederlandse bedrijfsleven. Daarnaast specialiseerde hij zich in het waterbeheer, een onderwerp dat zijn vader hem aan de hand deed.

Sport

Als sportliefhebber kreeg de prins veel sympathie onder de bevolking, maar zorgde hij ook voor enkele relletjes. In 1986 reed hij onder de naam W.A. van Buren de Elfstedentocht uit. Zijn kleding, een Playboy-broek en een Marlboro-jack, veroorzaakte hierbij enige opschudding. In 1992 liep hij met onder meer Gerrie Knetemann de marathon van New York uit. Het gedrag van Willem-Alexander tijdens de Olympische Spelen van 1996 in Atlanta veroorzaakte opnieuw opschudding. Zo zong hij vanaf de tribune Wat zijn de Yanken stil mee en bestormde hij enthousiast in korte broek het hockeyveld nadat de dames brons gewonnen hadden om vervolgens uitbundig “mee te hossen”. Sommigen waren van mening dat een kroonprins zich toch representatiever moest gedragen. In een opiniepeiling gaf ruim 80% van de Nederlanders aan het gedrag van de prins wel te waarderen.
In 1998 werd Willem-Alexander lid van het Internationaal Olympisch Comité. Hoewel aanvankelijk de Nederlandse politiek niet onverdeeld enthousiast was over het lidmaatschap van de Nederlandse kroonprins bij een door corruptie en schandalen geplaagde organisatie, mocht Willem-Alexander lid worden van het IOC. Binnen het IOC zet hij zich vooral in voor het stimuleren van sport in Afrika.

Neerleggen officiële functies

Zodra Willem-Alexander koning is, zal hij al zijn officiële functies zo spoedig mogelijk naast zich neer leggen.

Bekendmaking verloving

Koningin Beatrix maakte op 30 maart 2001 tijdens een rechtstreekse televisie-uitzending de verloving bekend van de kroonprins met de Argentijnse Máxima Zorreguieta. Haar vader Jorge Zorreguieta bleek ten tijde van de militaire dictatuur onder generaal Jorge Videla minister te zijn geweest van Landbouw en Veeteelt. Haar vader was daarom niet bij de huwelijksvoltrekking aanwezig. Nadat premier Kok beloofde dat de aanwezigheid van Zorreguieta senior ook in de toekomst geen vanzelfsprekende zaak zou zijn, werd de toestemmingswet door het parlement aangenomen.

“Een beetje dom”

Vlak na de bekendmaking van de verloving zei Máxima dat haar kersverse verloofde “een beetje dom” geweest was, toen deze op 7 maart van dat jaar tijdens een persontmoeting in New York verwees naar een ingezonden brief in de Argentijnse krant La Nación. Kort daarvoor was de publicatie van een boek over Videla aangekondigd. De schrijvers hadden in de Nederlandse krant NRC Handelsblad aangegeven dat volgens hen de vader van Máxima een coördinerende rol had gespeeld bij het voorbereiden van de staatsgreep die het dictatoriale regime van Videla aan de macht zou brengen. Het boek was gebaseerd op interviews. Willem-Alexander gaf aan dat de interviews nooit hadden plaatsgevonden en verwees naar de brief waarin dat zou staan. Hij suggereerde dat het schrijven afkomstig was uit een betrouwbare bron, hoewel hij tegelijkertijd aangaf niet te weten wie de brief geschreven had. Kort daarna bevestigde hij tegenover de tv-camera’s van de staatstelevisie NOS dat hij achter zijn woorden stond.
Het schrijven bleek afkomstig van Videla, waardoor in Nederland de betrouwbaarheid ontkend werd. Ook bleek Videla niet specifiek te ontkennen dat de vraaggesprekken nooit hadden plaatsgevonden. Hij betwistte slechts de juistheid van zijn uitspraken. Dat Videla de brief geschreven had, was duidelijk: zijn naam stond eronder.
Tijdens een interview op de dag van de bekendmaking van zijn verloving met opnieuw de Nederlandse pers, vertelde Willem-Alexander dat zijn doorverwijzing “stom” was geweest en wachtte vervolgens op een reactie van zijn verloofde die naast hem zat. Máxima reageerde met de opmerking: “Je was een beetje dom”. Haar woorden leidden tot grote hilariteit in het hele land.
Minister-president Wim Kok had op de dag van de uitspraak in New York Willem-Alexander terechtgewezen voor de tv-camera’s van de NOS. Volgens Kok had de prins beter niet naar de brief kunnen verwijzen. Staatsrechtelijk gezien was de terechtwijzing een bijzonderheid in de Nederlandse parlementaire geschiedenis, aangezien de leden van het Koninklijk Huis onschendbaar zijn.

Anno 2013

De kroonprins woont met zijn gezin in Villa Eikenhorst op Landgoed de Horsten in Wassenaar. Te zijner tijd zal het gezin verhuizen naar Paleis Huis ten Bosch in Den Haag.
Willem-Alexander en Máxima hebben drie kinderen:

  • Catharina-Amalia Beatrix Carmen Victoria (7 december 2003)
  • Alexia Juliana Marcela Laurentien (26 juni 2005)
  • Ariane Wilhelmina Máxima Ines (10 april 2007)