30 november filmavond i.v.m. 200 jaar koningkrijk

30 November 2013 VIEREN WIJ 200 JAAR KONINGKRIJK

30 november organiseert Oranjevereniging Rouveen een filmavond in D’ Olde Skoele. De aanvang van de avond is om 19:00 uur met koffie en cake. Om 19:30 zal ”125 jaar Koninginnedag in Nederland” van start gaan. Leden van de Oranjevereniging Rouveen hebben vrije toegang en niet-leden zijn voor €3,50 van harte welkom. Na afloop wordt u nog een hapje en een drankje aangeboden door de Oranjeverenging.

U ziet hoe de traditie van Koninginnedag is ontstaan, met de eerste Prinsessendag in 1885. Bijzonder zijn de schitterende beelden van de inhuldiging van koningin Wilhelmina en Beatrix.
Ook komen de bezoeken van de koninklijke families tijdens Koninginnedag aan bod waaronder het bezoek aan Genemuiden en het dramatische bezoek aan Apeldoorn. Kortom 90 minuten uniek beeldmateriaal voor de Oranjeliefhebber.

Wat gebeurde er 200 jaar geleden?

Sinds 1810 was Nederland ingelijfd bij Frankrijk en dus geen zelfstandig staat meer. In oktober 1813 werd Napoleon, de zelfbenoemde keizer van Frankrijk, bij Leipzig verslagen. Het Franse bezettingsleger trok zich terug uit Nederland. Er dreigde een machtsvacuüm. Drie vooraanstaande Hagenaars. onder wie Gijsbert Karel van Hogendorp, trokken het initiatief naar zich toe en nodigden de Prins van Oranje uit naar Nederland te komen om het bestuur van het land ter hand te nemen. De Prins van Oranje, de zoon van de laatste stadhouder, verbleef op dat moment in Engeland. Op 30 november landde hij op het strand bij Scheveningen. Dat historische moment wordt iedere 50 jaar op landelijk niveau herdacht en gevierd.

Hoe zag het gebied ‘Nederland’ er dan voor 1813 uit?

Tot 1795 bestond hier de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. De Republiek bestond toen uit een zevental provincies die redelijk autonoom waren. Dat waren de provincies Groningen, Friesland, Overijssel, Gelderland, Utrecht, Holland en Zeeland. Drenthe, Brabant en Limburg werden rechtstreeks vanuit Den Haag bestuurd. Die constructie werkte niet meer en Nederland was politiek en economisch verzwakt geraakt gedurende de 18e eeuw. Daarmee werd het gebied een relatief gemakkelijke prooi voor het revolutionaire Frankrijk. In 1795 trokken de Fransen er dan ook binnen, als bevrijders binnen gehaald door velen die de oude staat moe waren. Nederland bleef als de Bataafse Republiek een zelfstandige staat, maar de Franse invloed werd steeds groter.

Van 1806 tot 1810 was Lodewijk Napoleon koning van Holland. Waarom worden deze jaren niet meegeteld bij de viering van 200 jaar Koninkrijk?

Van 1806 tot 1810 bestond er wel een koninkrijk onder koning Lodewijk Napoleon. Maar dat was ons door Frankrijk opgelegd. Nederland was toen eigenlijk een vazalstaat van Frankrijk. In 1810, na de terugroeping van koning Lodewijk Napoleon, werd Nederland ingelijfd door het Franse rijk. Ook toen was er sprake van Franse dominantie en niet van het vrije land dat we pas later zijn geworden. In oktober 1813 werd Napoleon, de zelfbenoemde keizer van Frankrijk, bij Leipzig verslagen. Het einde van de Franse inlijving kwam in zicht in november 1813, toen de Prins van Oranje landde op het strand van Scheveningen op de laatste dag van november. Sinds die tijd zijn we een zelfstandige staat, alleen onderbroken door de Duitse bezetting. Daarom is er alle reden om nu het 200-jarig bestaan van het Koninkrijk te vieren.

orange_logo[1].png
logo-200-jaar-Koninkrijk_imagelarge[1].png