Geschiedenis

Doelstelling

De Oranjevereniging is een vereniging die is opgericht bij notariële akte en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De vereniging tracht ter ere van de verjaardag van H.M. de Koning(in) feestelijke activiteiten te organiseren en al datgene te doen wat naar het oordeel van het bestuur uiting geeft van ondersteuning van het Koningshuis.
De vereniging tracht dit doel te behalen door:

 • het organiseren en leiden van herdenkingen en feesten.
 • het geven van voorlichting.
 • het houden van vergaderingen.
 • het onderhouden van contacten met Oranjeverenigingen in omliggende plaatsen.
 • het lid zijn van de Bond van Oranjeverenigingen in Nederland.
 • Historie

  De geschiedenis van de Oranjevereniging Rouveen voert terug naar het jaar 1936. Op een dag in april werd de vereniging opgericht door een aantal plaatselijke schoolmeesters. In de beginjaren werden er vooral filmavonden georganiseerd, ‘om de verbondenheid aan het Huis van Oranje onder de leden en hun kinderen levendig te houden en het vertrouwen in het vorstenhuis te bevorderen’. Daarnaast werden deze georganiseerd om ‘de aangename omgang en de saamhorigheid tussen de leden te bevorderen’.
  De eerste jaarlijkse bijdrage bedroeg fl. 1,- per jaar, men moest zestien jaar zijn en wonende in Rouveen om lid te mogen worden.
  Het bestuur bestaat sinds de oprichting uit zeven personen, ‘de bestuursleden moeten, zo mogelijk, drie tot de Hervormde en drie tot de Gereformeerde Kerken behooren; de zevende naar keuze der algemeene vergadering’.

  Tijdens de oorlogsjaren was de Oranjevereniging niet actief, echter na de bevrijding heeft zij haar taken weer opgepakt. Deze taken bestonden toentertijd vooral uit het organiseren van volks- en kinderspelen als zeskampen, paardenconcoursen en ‘Jennigiesmarkt’.

  Op de ledenvergadering van 31 maart 1981 werden de statuten gewijzigd, ook werd deze avond het voorstel de contributie te verhogen naar fl. 2,50 per jaar aangenomen . In deze jaren werden de kinderspelen en de nu nog populaire autorodeo al gehouden. Als vervanger van de autorodeo werd er af en toe een grasbaanrace of autovoetbal georganiseerd.

  Naast de kinderspelen en de autorodeo zijn de oranjeconcerten een druk bezocht programmaonderdeel, deze concerten worden al sinds jaar en dag georganiseerd in samenwerking met het Chr. Mannenkoor Staphorst. Ook de vierjaarlijkse optochten mogen steeds rekenen op grote deelname en publieke belangstelling. Dit valt eveneens te zeggen van de aubade, die ieder jaar het startsein geeft van een dag vol festiviteiten.
  In de beginjaren ‘’90 kwam de eerste feesttent in Rouveen, inmiddels is ook de tent niet meer weg te denken op Koninginnedag.

  De Oranjevereniging Rouveen, en haar activiteiten, zijn nog steeds groeiende. Zij mag dan ook rekenen op een groot maatschappelijk draagvlak. In 2005 heeft de vereniging haar 500e lid mogen verwelkomen, hiermee is de Oranjevereniging een van de grotere verenigingen van het dorp.